Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie określonych kompetencji z języka angielskiego Nr 5.5/1/2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na różnych poziomach biegłości językowej od A1 do C2 wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie określonych kompetencji językowych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” jest zapewnienie procesu egzaminowania potwierdzającego poziom biegłości językowej od początkującego (A1) wzwyż zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla Uczestników kursu z języka angielskiego – egzamin JET SET lub inny równoważny wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej ESOKJ.

Przez egzamin JET SET lub inny równoważny Zamawiający rozumie zewnętrzny egzamin z języka obcego, który:

1. Wpisuje się w system certyfikacji stworzony w oparciu o ESOKJ

2. Adresowany jest do dorosłych uczestników kursów

3. Mierzy znajomość języka obcego od początkującego (A1) wzwyż zgodnie z ESOKJ

4. Opisuje i kwalifikuje umiejętności i kompetencje językowe wykorzystywane w życiu codziennym i w pracy,

5. Zawiera zadania łączące umiejętności komunikacyjne, takie jak: czytanie, słuchanie i pisanie.

6. Na potwierdzenie jego zdania przewiduje wydanie stosownego certyfikatu.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę egzaminu równoważnego, po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek wykazania równoważności oferowanego egzaminu.

Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w szkoleniu językowych na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C2). Każdy z Uczestników ma możliwość skorzystania ze 120 godzin kursu. Po ukończeniu szkolenia, Uczestnik ma obowiązek podejść do egzaminu potwierdzającego poziom biegłości językowej. Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w szkoleniu na odpowiednim poziomie na podstawie wstępnego testu językowego.

1. 119 uczestników szkoleń z języka angielskiego, od A1 do C2. Łącznie 119 egzaminów na różnych poziomach zaawansowania

 

Kod CPV – 80580000-3

Nazwa kodu CPV – Oferowanie kursów językowych

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej niż dnia 31 marca 2020 roku.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie/biurze Zamawiającego: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24, w terminie do dnia 17.05.2019 roku do godziny 14:00.

 

Kontakt z Zamawiającym

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

 

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe – Egzaminy językowe

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę