Zapytanie ofertowe 2.16/4/2018 – na wykonanie usług cateringowych, obejmujących odpowiednio serwis kawowy i obiadowy dla Uczestników projektu, świadczonych na terenie miasta Gdańsk w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie!”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług cateringowych, obejmujących odpowiednio serwis kawowy i obiadowy dla Uczestników projektu, świadczonych na terenie miasta Gdańsk.

Termin składania ofert upływa 14.09.2018 r. o godzinie 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

Materiały do pobrania :

  1. 2.16 – Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Download PDF
Powrót Drukuj stronę