Zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne dot. godzenia życia zawodowego i rodzinnego – Tczew 16 grudnia 2013 godz. 9.00 w ramach projektu "Opieka plus praca – to się opłaca!"

Pierwsze z ośmiu zaplanowanych spotkań informacyjnych w ramach realizacji projektu „Opieka plus praca – to się opłaca!” odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w Tczewie, w godzinach 09.00-17.00, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. 30-go Stycznia 44.

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym zapraszamy pracodawców i pracowników z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Tematem spotkania będzie zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn na rynku pracy dzięki wykorzystaniu możliwych do wprowadzenia w sektorze MMŚP konkretnych rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.opiekapluspraca.pl. Natomiast dokumenty zgłoszeniowe w zakładce Rekrutacja.

Aby zgłosić się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na e-mail: a.kamola@www.solidarnosc.gda.pl lub biuro@pomorskaizba.com.pl; faksem na numer (58) 308-44-18; bądź pocztą tradycyjną na adres: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 lub: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2.

Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Biuro projektu:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

tel.: (58) 301 11 27, (58) 301 84 41,

(58) 301 31 16, fax.: (58) 301 79 31

e-mail: biuro@pomorskaizba.pl

 

Partner projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Dział Programów Europejskich

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

tel. (58) 308 43 54, fax. (58) 308 44 18

e-mail: j.szarkowska@www.solidarnosc.gda.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę