Wyniki zapytania ofertowego nr 3/10/2016 – Trener Specjalista ds. szkoleń z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Liderem projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, informuje, że w dniu 10.11.2016r. dokonana została ocena ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nr 3/10/2016 .

Przesłane oferty dotyczyły stanowiska Trenera Specjalisty ds. szkoleń z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy (KOD CPV  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

Zgodnie z założonym kryterium najkorzystniejsza oferta została zaprezentowana przez oferenta :

Sukurs Anna Stankiewicz Gabinet psychologiczny  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę