Wyniki zapytania ofertowego nr 2.16/POWER/1/2018 – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych.

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 28.03.2018r. dokonana została ocena ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.16/ POWER/1/2018

Zgodnie z założonym kryterium najkorzystniejsza oferta została złożona przez oferentów:

I część zapytania: FHU KAJA Jacek Przybylski

II część zapytania:

  • Modern Events Magdalena Gęca / kategoria: do 100 km od Koszalina i/ lub Słupska
  • SD COMPANY Sara Dewerenda / kategoria: do 100 km od Elbląga
Download PDF
Powrót Drukuj stronę