Wyniki zapytania ofertowego nr 2.16/4/2018

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, informuje, że w dniu 19.09.2018r. dokonana została ocena ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2.16/4/2018.

Przesłane oferty dotyczyły usługi cateringowej dla uczestników projektu.

Zgodnie z założonym kryterium najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne ALICJA Alicja Szeniawska – cena jednostkowa brutto 35,00 zł

Download PDF
Powrót Drukuj stronę