Wyniki zapytania ofertowego nr 1/10/2016 na przeprowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu

Region Gdański NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Liderem projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, informuje, że w dniu 31.10.2016r. dokonana została ocena ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nr 1/10/2016 .

Przesłane oferty dotyczyły przeprowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu (CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne).

Zgodnie z założonym kryterium najkorzystniejsza oferta została zaprezentowana przez oferenta :

Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA Pracownia Badań Psychologicznych DELTA mgr Błaszyk Jakub z siedzibą w Jędrzejowie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę