Weź udział w konferencji poświęconej kształceniu ustawicznemu w Starogardzie Gdańskim

bez tytułuRegion Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej organizowanej w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w Starogardzie Gdańskim, w godzinach 10.00-15.00, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Rynek 19.

Tematem konferencji będzie prezentacja nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Do bezpłatnego udziału w spotkaniu zapraszamy pracowników i pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne staje się narzędziem do przeciwdziałania bezrobociu, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” ma pomóc w wypromowaniu nawyku nieustającego rozwoju i podnoszenia poziomu wiedzy pośród mieszkańców naszego regionu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.edukacjapomorskie.eu. Natomiast dokumenty zgłoszeniowe w zakładce Rekrutacja.

Aby zgłosić się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na e-mail: r.domzalska@solidarnosc.gda.pl lub rekrutacja@forumokretowe.org.pl; faksem na numer (58) 308-44-18; bądź pocztą tradycyjną na adres: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.

Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania wolnych miejsc.

Biuro projektu:

Związek Pracodawców Forum Okrętowe
ul. Jana Uphagena 23, 80-237 Gdańsk
tel.: (58) 345 82 89, (58) 520 70 91-94
fax.: (58) 520 70 90
e-mail: forum@forumokretowe.org.pl

Partner projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
Dział Programów Europejskich
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

tel. (58) 308 44 23, (58) 308 43 29
fax. (58) 308 44 18
e-mail: r.domzalska@solidarnosc.gda.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę