Szkolnictwo zawodowe – Telekonferencja z Kopenhagą

Młodzi ludzie w Danii – podobnie jak w Polsce – najczęściej uczą się na kierunkach ogólnych, humanistycznych. Przedsiębiorcy natomiast potrzebują wykwalifikowanych pracowników po szkołach technicznych i zawodowych. Dlatego Duńczycy w ubiegłym roku rozpoczęli reformę szkolnictwa zawodowego. Podczas kolejnej telekonferencji – tym razem z duńskim partnerem projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” – eksperci obu stron wymieniali się swoją wiedzą na temat potrzeb i możliwych kierunków rozwoju edukacji zawodowej.

Telekonferencja z duńskim partnerem projektu – związkiem pracodawców Danish Maritime (DM) – odbyła się 16 stycznia 2015 roku. Jej uczestnikiem z Kopenhagi była Marianne Eltong Gade. W Gdańsku natomiast w dyskusji wzięli udział Jerzy Czuczman i Andrzej Szuwarzyński – reprezentujący Lidera projektu Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Bogdan Olszewski i Jagna Łobodzińska – reprezentujący Region Gdański NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy projektu.

Na duńskim rynku pracy – podobnie jak w wielu krajach europejskich – brakuje pracowników z wykształceniem technicznym, inżynierskim, np. w gospodarce morskiej. Młodzi ludzie najczęściej wybierają ogólne, humanistyczne ścieżki kształcenia. Ministerstwo Edukacji, monitorując potrzeby przedsiębiorców i rynku pracy, ustala limity na kierunkach studiów – preferując techniczne, a ograniczając ogólne. Idzie o to, by przy wciąż rozwijających się nowych technologiach utrzymać produkcję w Danii.

To jednak spotkało się z protestem studiujących. W Danii nauka jest bezpłatna, a młodzi ludzie często zmieniają swoje życiowe wybory, podejmując studia na kolejnych kierunkach od początku. Kiedy jednak, po kilku takich próbach, trafiają na rynek pracy z dyplomem humanisty, zmuszeni są do podjęcia pracy poniżej poziomu swojego wykształcenia lub całkowicie niezgodnej z jego kierunkiem. No i – oczywiście – mogą podjąć jeszcze dalszą naukę.

Duński rząd stwierdził, że taka sytuacja w zbyt znacznym stopniu obciąża budżet państwa, a więc wszystkich obywateli i przy dzisiejszej konkurencyjności w gospodarce jest nie do utrzymania. Stąd decyzja o konieczności zmian w systemie kształcenia i wspieraniu szkolnictwa zawodowego. Chodzi o to, żeby młodzi Duńczycy szybciej podejmowali właściwe decyzje.

Inną ścieżką zaradzenia problemom jest kształcenie ustawiczne: kusy, szkolenia zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, dwutygodniowe płatne urlopy szkoleniowe w roku dla każdego pracownika. Oferta skierowana jest zarówno do pracowników bez wykształcenia, jak i tych pracujących z innymi dyplomami. Jednak to, co wydaje się oczywiste, wcale takie nie jest. Pracownicy wcale nie są chętni do korzystania z urlopów szkoleniowych, brakuje nawyku kształcenia i podnoszenia kwalifikacji u dorosłych – twierdzi Marianne Eltong Gade. – To są kwestie kulturowe, dawne przyzwyczajenia.

Dlatego w Danii zaczęły funkcjonować tzw. centra bezrobotnych. Osoba tracąca pracę ma dwa tygodnie na podjęcie negocjacji w swojej sprawie. Tu dostaje skierowanie do pracy w nowym miejscu lub na szkolenia przekwalifikowujące. Inaczej traci prawo do zasiłku. Sam okres prawa do zasiłku także ograniczono z dotychczasowych 4 do maksymalnie 2 lat.

Jak się okazało, w Danii również – podobnie jak u fińskiego partnera projektu – nie ma oferty edukacyjnej skierowanej do określonych grup wiekowych. System edukacji obejmuje wszystkich obywateli bez wyjątku – teraz chodzi o to, by działał kierunkowo i bardziej efektywnie.

Program „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” realizowany jest przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Związek Pracodawców Forum Okrętowe, a ich partnerami są duńskie i fińskie związki pracodawców: Danish Maritime (DM) oraz Association of Finnish Marine Industries (AFMI).

Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie nowego modelu promocji kształcenia ustawicznego. W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne polskich ekspertów w Danii i Finlandii, zaplanowano też spotkania robocze w Polsce, podczas których rozwiązania stosowane przez partnerów zagranicznych zostaną dostosowane do warunków polskich. Telekonferencje z kolegami ze Skandynawii mają pomóc w wymianie wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Ich efektem będzie przygotowanie publikacji oraz filmu dotyczących wypracowanego modelu promocji kształcenia ustawicznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę