Publikacja „Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy”

W ramach projektu współpracy ponadnarodowej „Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” Forum Okrętowe wraz z partnerem Regionem Gdańskim NSZZ ,,Solidarność” i partnerami zagranicznymi przygotowali publikację uwzględniając potrzeby pracowników i pracodawców województwa pomorskiego. Poniżej Państwo mogą pobrać wyżej wymienioną publikację:

Kształcenie przez całe życie podstawą wzrostu adaptacyjności pracowników i pracodawców na rynku pracy

Życzymy miłej lektury.

Zespół projektowy

Download PDF
Powrót Drukuj stronę