Projekt dobiega końca

20 sierpnia 2015 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja kończąca projekt „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim.”

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ponieważ wzięło w niej udział blisko 100 osób. Głównym tematem konferencji była prezentacja wypracowanego w trakcie projektu modelu promocji kształcenia ustawicznego, opartego na doświadczeniach zagranicznych partnerów projektu, duńskich i fińskich związków pracodawców: DanishMaritime oraz Association of Finnish Marine Industries. W konferencji brali udział partnerzy z Danii i Finlandii: Pernille Trojahn Kristiansen oraz Juha Valtanen, którzy przedstawili ilustrowane slajdami systemy edukacji realizowane w ich krajach ze szczególnym naciskiem na kształcenie ustawiczne związane z gospodarką morską. Dr Andrzej Szuwarzyński z Politechniki Gdańskiej, ekspert w projekcie przedstawił „Polski system kształcenia”, „Systemy szkolnictwa w Danii i Finlandii” oraz „Model promocji kształcenia ustawicznego”. Bogdan Olszewski Z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ekspert w projekcie przedstawił: „Wyniki analizy pomorskiego rynku pracy pod kątem kształcenia ustawicznego”, „Przykłady dobrych praktyk w Danii i Finlandii” oraz „Doradztwo zawodowe w Polsce, Danii i Finlandii”. Gośćmi były również Panie z Powiatowego Urzędu Pracy, które przedstawiły ofertę Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę