Podsumowanie dotychczasowych działań w projkecie „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys! BIS”

Projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w partnerstwie: Combidata Poland i Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Jest on kontynuacja, cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”.

Projekt realizowany jest od 01.04.2011 roku i będzie trwał do końca br. W ramach projektu Uczestnikom oferowane jest szerokie spektrum bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia menadżerskie i techniczno – informatyczne. Każdy Uczestnik Projektu uczestniczy w szkoleniu Gender Equality dot. równego traktowania pracowników ze względu na płeć oraz szkoleniach komputerowych oferowanych na różnych poziomach zaawansowania. Należy podkreślić, iż osoby powyżej 45 roku życia dodatkowo otrzymują wsparcie psychologiczne i poradnictwo zawodowe.

Do końca sierpnia br. umowy projektowe podpisały 392 osoby, co stanowi  91% założeń projektowych. Wśród zrealizowanych szkoleń wymienić można takie jak:

  • Prawo Jazdy kat. C oraz C+E
  • Obsługa wózków jezdniowych
  • Obsługa koparko – ładowarki
  • Obsługa dźwigu
  • Podstawy programowania obrabiarek CNC
  • Administrator systemów komputerowych
  • Grafika komputerowa w Corel Draw i Adobe PhotoShop
  • Projektowanie w AUTOCAD
  • Język angielski (realizowany na trzech poziomach zaawansowania)

O dużym zainteresowaniu oferowanymi szkoleniami świadczyć może ilość ankiet zgłoszeniowych, które wpłynęły do punktów rekrutacyjnych w liczbie ponad 1300, w stosunku do 430 miejsc uczestnictwa dostępnych w projekcie.

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie z zakresu prowadzenia profesjonalnych wystąpień i prezentacji. Szczególnie zapraszamy na to szkolenie osoby powyżej 45 roku życia –które jako uczestnicy projektu jak już wspomniano powyżej dodatkowo otrzymają szkolenie komputerowe, Gender Equality, wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji : wwwreceptabis.eduportal.pl

Agnieszka Radomska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę