Jesteś osobą bezrobotną? – ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU! – „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

Od października 2016r. rozpoczynamy nabór do nowego projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowym” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy :

  • Osoby 50+
  • Kobiety
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby z niepełnosprawnościami

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w projekcie – 5.2.2 Regulamin uczestnictwa

 

Wystarczy wypełnić poniższe dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy – 5.2.2 Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa -  5.2.2 Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenie dot. danych osobowych5.2.2 Oświadczenie 1

4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych5.2.2 Oświadczenie 2

 

Uzupełnione dokumenty prosimy przesłać na adres – rekrutacja@solidarnosc.gda.pl lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby – Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 128 lub 129.

ZAPRASZAMY!

Download PDF
Powrót Drukuj stronę