Jakie są największe błędy polskiego systemu edukacji?

Największym błędem polskiego systemu edukacji jest równanie do średniej. To równanie do średniej powoduje gubienie albo nawet niszczenie talentów. Prawie 100 proc. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat wykazuje się wysokim poziomem kreatywności. Już pięć lat później ten odsetek wynosi 30 proc. Po kolejnych pięciu latach już tylko co 10 dziecko jest kreatywne i twórcze. W wieku 25 lat te cechy znaleziono tylko u 2 proc. dorosłych. Kiedy się bada predyspozycje zawodowe absolwentów uczelni, to wysoką kreatywnością, innowacyjnością charakteryzuje się niecały 1 proc.

Kolejnym poważnym błędem jest to, iż każde dziecko jest mierzone tą samą miarą. System nauczania nie uwzględnia różnic indywidualnych, pomija fakt, że każde dziecko jest inne. Każdy uczeń powinien mieć indywidualny plan rozwoju, pozwalający na rozwój uzdolnień oraz najważniejszych umiejętności.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę