Zapytanie ofertowe nr 5.5/2/2019 – Wynajem sal szkoleniowych – Sopot

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych na potrzeby realizacji projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem postępowania ogłoszonego w ramach realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest zapewnienie sal szkoleniowych/komputerowych:

1. na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 1576 godzin;

2. na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w obszarze TIK, w planowanym wymiarze 94 godzin;

Wskazany powyżej zakres rzeczowo-liczbowy zamówienia obowiązuje dla całego Projektu (wszystkich lokalizacji na terenie województwa pomorskiego, w których realizowane będą szkolenia i egzaminy). Rzeczywista wielkość zamówienia tj. liczba godzin szkoleń i egzaminów realizowanych w Sopocie będzie zależała od wyników prowadzonej na bieżąco rekrutacji.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej niż dnia 31 marca 2020 roku.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

1. Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe – Wynajem sal szkoleniowych

2. Formularz ofertowy – Zapytanie ofertowe – Wynajem sal szkoleniowych – Załączniki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę