Programy Europejskie AktualnościZapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/6/2018 – Trener szkoleń ekonomicznych


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków …

Wyniki zapytania ofertowego nr 2.16/4/2018


Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego …

Zapytanie ofertowe 2.16/4/2018 – na wykonanie usług cateringowych, obejmujących odpowiednio serwis kawowy i obiadowy dla Uczestników projektu, świadczonych na terenie miasta Gdańsk w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie!”


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze …

Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/5/2018 – zapewnienie usług transportowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie!”


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze …

Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/3/2018 – zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych – Słupsk


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków …

Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/2/2018 – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą  projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków …

Nowy projekt „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!”


Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 352 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw co …

Wyniki zapytania ofertowego nr 2.16/POWER/1/2018 – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych.


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków …

Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/1/2018 – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych.


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków …