Prezydium ZRG, kadencja 2014-2018

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu

Po ukończeniu Liceum morskiego od 1980 do 1992 r. był marynarzem, pływał na statkach dalekomorskich. Ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji. Do NSZZ „Solidarność” należy od 1980 r. W 1992 r. rozpoczął pracę w Komisji Międzyzakładowej „S” holdingu Polskich Linii Oceanicznych, najpierw jako zastępca przewodniczącego, a następnie jako przewodniczący. Od 1993 r. wspierał jako wolontariusz Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego. W latach 1995-1998 był członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego. W latach 1993-2010 był członkiem Rady Sekcji Krajowej Marynarzy i Rybaków. W 2002 r. wybrany został na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego. Funkcje tę pełni do dzisiaj. Jest członkiem Komisji Krajowej od 2002 r. Został wybrany na członka Prezydium KK w kadencji w latach 2006-2010. W tym samym czasie był również członkiem Zespołu ds. Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2002 r. jest wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

 

roman_kuzimski1Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego ZR

Roman Kuzimski – związany z NSZZ „Solidarność od sierpnia 1980 roku. Członek Komitetu Strajkowego Stoczni Remontowej Nauta. Od 1986 pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej (później Stocznia Gdynia). Od 1989 roku członek Komisji Zakładowej Stoczni Gdynia, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej. Wieloletni członek Zarządu Regionu. Członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego. W obecnej kadencji członek Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Metalowców. Od roku 2006 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Stefan Gawroński, skarbnik ZR

W NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. Jest członkiem Związku w Polskiej Federacji Hodowców Zwierząt O/Gdańsk, gdzie do 1995 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1993 roku podjął pracę jako instruktor Działu Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego, a w 1995 roku został wybrany do Prezydium ZRG. Obecnie, jak i w poprzedniej kadencji, pełni funkcję skarbnika Zarządu Regionu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra.

 

Bogdan Olszewski, sekretarz ZR

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1975), studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (2008). W „S” od IX 1980, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Instytucie Filologii Polskiej UG, nast. Komisji Wydziałowej „S” i członek Prezydium KZ na UG, redaktor naczelny pisma KZ „Spojrzenie”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; współredaktor „Tygodnika Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność» BIPS”, podczas I KZD „BIPS. Serwisu Informacyjnego”. 14 XII 1981 współorganizator strajku na UG, członek KS. 1982-1989 współpracownik RKK „S” Gdańsk, współpracownik Lecha Wałęsy, m.in. redagował oświadczenia i utrzymywał kontakt z dziennikarzami; redaktor tekstów w Radiu „S”. W V 1988 współorganizator łączności między ośrodkiem w parafii św. Brygidy a strajkującymi w Stoczni Gdańskiej oraz kontaktów z prasą; w VIII 1988 przedstawiciel uczelni gdańskich na strajku w SG, łącznik MKS z L. Wałęsą; od IX członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Gdańsku.

W 1989 członek KZ na UG; od 1989 wiceprzewodniczący, nast. sekretarz ZRG, delegat na WZD i KZD; członek KK 1992 – 2010, 1998-2002 członek Prezydium KK „S”. Sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Wojciech Książek, członek Prezydium ZR

Z NSZZ „Solidarność” związany od września 1980 roku (pierwsza praca – jako polonista w ZSZ Puck, potem w ośrodku dla dzieci specjalnej troski). Był wiceministrem Edukacji Narodowej w latach 1997 – 2001. Obecnie przewodniczy Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego. Jest członkiem Prezydium ZRG odpowiedzialnym m. in. za sprawy oświaty, organizacji uroczystości, za Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (na wniosek Stowarzyszeń Katyńskich).

 

Zbigniew Kowalczyk, członek prezydium ZR

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Szymański, członek prezydium ZR