Zwrot nietrafionych prezentów

W poprzednim ustroju prawnym możliwe było dokonywanie zwrotu niektórych towarów w ciągu 5 dni od daty sprzedaży. Wskazany sposób zakorzeniony został w świadomości niektórych kupujących aż do dnia dzisiejszego, mimo iż stosowna regulacja przestała obowiązywać w 1995 r.
Tymczasem na gruncie obowiązujących przepisów prawa sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć podarunku, który nam się nie spodobał. Tym samym możliwość zwrotu nietrafionego prezentu w sklepach stacjonarnych zależy od dobrej woli sprzedawcy. Wiele sklepów w okresie świątecznym dobrowolnie zobowiązuje się, że zwróci klientom pieniądze, jeżeli zrezygnują oni z zakupu w określonym przez sklep terminie. Należy jednak pamiętać, że nawet, gdy sprzedawca zechce wymienić towar lub przyjąć go z powrotem, może zażądać paragonu. To najczęstsza forma ustalenia, że daną rzecz kupiło się w konkretnym miejscu.

Ze zwrotów nie muszą się natomiast tłumaczyć konsumenci, którzy kupili prezenty przez internet albo poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący mają możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych, bez potrzeby uzasadnienia takiej decyzji. Termin 10 dni kalendarzowych liczy się w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie) od dnia zawartej umowy, a gdy sprawa dotyczy umów zawartych na odległość (np. przez internet) od dnia wydania rzeczy.

Stan prawny na 23.12.2013 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę