W 2017 roku dalsze zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Od 1 stycznia br weszły w życie zmiany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które przewidują, iż Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników oraz pozostali pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a nie jak dotychczas 20 pracowników.

Pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników będzie mógł fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20, a mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, będzie ona mogła wystąpić z wnioskiem o utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podstawa prawna:

1. przepis art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016.2255)

2. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.).

Stan prawny na 11.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę