ZFŚSUlgi podatkowe z ZFŚS i funduszy związkowych


W związku z okresem przedświątecznym i przekazywanymi z tego tytułu świadczeniami pieniężnymi, przypominamy o nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły …

W 2017 roku dalsze zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


Od 1 stycznia br weszły w życie zmiany do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które przewidują, iż Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych …

Świadczenia na wakacje z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych


Sezon urlopów w pełni i w wielu zakładach pracy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wypoczynku pracownika i jego rodziny. Zapisy ustawy o ZFŚS zawierają wykaz dopuszczalnych form takiego dofinansowania. …

Wycieczki z funduszu po nowemu


Wycieczka, dostęp do sali sportowej czy impreza integracyjna finansowana z funduszu świadczeń socjalnych nie zawsze będą uznane za przychód pracownika. Można również udostępnić je dla wszystkich …

Sejm uwzględnił poprawki „Solidarności”. W 2017 r. wyższe zakładowe fundusze świadczeń socjalnych


Sejm przyjął poprawki „Solidarności” wcześniej przyjęte przez Senat, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł. Oznacza to, że od …

Wigilia z funduszu po nowemu


Wycieczka, dostęp do sali sportowej czy impreza integracyjna, np. spotkanie opłatkowe pracowników finansowane z funduszu świadczeń socjalnych nie zawsze będą uznane za przychód pracownika. Można również …

Wyższy odpis na ZFŚS w 2017 r.


Fundusz tworzą obowiązkowo pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników oraz pozostali pracodawcy zatrudniający według stanu na …

Świadczenia z ZFŚS


Zagadnienie: Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o dochodach może nie otrzymać świadczeń z ZFŚS? W grudniu pracodawca przyznaje świadczenia z ZFŚS w postaci paczek …