W upały pracownikom należą się napoje

Pracodawcy w okresie upałów powinni zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne i wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Bez względu na warunki atmosferyczne pracodawca jest obowiązany do zapewnienia wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.
Nadto pracownikom zatrudnionym na stałe lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić oprócz wody inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 nr 60, poz. 279) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów wynika, że pracodawca zapewnia (oprócz wody) napoje pracownikom m.in. zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st. C, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura przekracza wówczas 28 st. C (np. biuro, magazyn).

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę