Ponowna konsultacja po zwolnieniu

Czy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim pracownika ponowna konsultacja w trybie art. 38 kodeksu pracy jest potrzebna?

Przykład:

Pracodawca zamierzał rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i poinformował zakładową organizację związkową o zamiarze zwolnienia, jako przyczynę podając likwidację stanowiska pracy pracownika. Pracownik jeszcze przed wręczeniem mu wypowiedzenia rozchorował się i przebywał na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim.

Czy pracodawca powinien ponownie skonsultować zamiar zwolnienia w tym przypadku?

Orzecznictwo sądowe stoi na stanowisku, że ilekroć treść przyczyny podana w zamiarze, odpowiada tej podanej w wypowiedzeniu oraz nie zmieniły się podstawy, powodujące przyczynę zwolnienia, to konsultacji ponawiać nie trzeba.

W wyroku z dnia 17 grudnia 1997 r. (I PKN 438/97) Sąd Najwyższy stwierdził, że: „ponowne zwrócenie się do zakładowej organizacji związkowej jest konieczne, jeżeli wskutek upływu czasu lub zmiany okoliczności faktycznych w chwili dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę przyczyna podana wcześniej tej organizacji (art. 38 § 1 kp) przestała istnieć, w tym zwłaszcza jeżeli odpadła konieczność dokonywania zwolnień z przyczyn organizacyjnych, które pierwotnie wskazywane były jako uzasadniające wypowiedzenie. Ponowne zwrócenie się do zakładowej organizacji związkowej jest wymagane także wtedy, gdy u pracodawcy dokonywane są wprawdzie w dalszym ciągu zmiany organizacyjne (zmniejszanie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, produkcyjnych, technologicznych), jednakże nie są to te konkretne przekształcenia strukturalne (np. ograniczenie określonej produkcji), które wskazane zostały jako przyczyna zwolnienia danego pracownika lub grupy pracowników.”

Stan prawny na 3.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę