Poniżej 10ºC masz prawo do napoju

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje i posiłki.

Ciepłe napoje dla pracujących zimą na zewnątrz, wydaje się niezależnie od wydatku energetycznego, zawsze w przypadku, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej plus 10ºC. Należy pamiętać, iż napoje powinny być dostępne dla pracowników przez całą zmianę roboczą w ilości niezbędnej do zaspokojenia ich potrzeb.

Inaczej wyglądają zobowiązania pracodawcy w przypadku posiłków regeneracyjnych. Przepisy nie przewidują bowiem by w okresie zimowym – okres od 1 listopada do 31 marca – każdemu pracownikowi wykonującemu prace na otwartej przestrzeni należał się taki posiłek. Ich wydawanie, inaczej niż w przypadku napojów, nie jest uzależnione od wystąpienia konkretnej temperatury. By go otrzymać należy spełnić warunek intensywności wykonywanej pracy. Efektywny wydatek energetyczny takiej pracy w ciągu zmiany roboczej powinien wynosić powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków, pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa powyższa kwestia zostaje ustalona po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę