Dymek w pracy

W konsekwencji nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych pracodawca nie ma obowiązku od dnia 15 listopada 2010 r. tworzenia palarni na terenie zakładu pracy. Co więcej, wskazana ustawa zabrania palenia wyborów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy i zobowiązuje właściciela obiektu do umieszczenia w widocznym miejscu odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie. Osobom palącym w miejscu objętym zakazem grozi kara grzywny do 500 zł.

Należy podkreślić, iż przepisy prawa nie przewidują dodatkowej „przerwy na papierosa”. Pracownik może jedynie wykorzystać przysługującą mu 15 minutową przerwę, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Dodatkowe minuty na „małego dymka” można zyskać w przypadku, obsługi komputera – 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Do wspomnianej 5 minutowej przerwy mają prawo osoby użytkujące w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Stan prawny na 30.11.2012 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę