Big Brother w pracy

Analiza specyfiki monitorowania i regulacji prawnych skłania do wyszczególnienia następujących podstawowych warunków monitorowania:

1. Zgodność z prawem – monitorowanie nie może przyjmować postaci zakazanej przez prawo, np. stosowania nielegalnego podsłuchu czy tajnego instalowania kamer w pomieszczeniach, gdzie pracownik może oczekiwać zachowania swojej prywatności

2. Usprawiedliwiony cel – np. ochrona systemu informatycznego i danych przed wirusami, ochrona przed napadami na pracowników, wykrycie zachowań szkodzących firmie. Pracodawca powinien być przygotowany na wykazanie tego celu w ewentualnym postępowaniu sądowym

3. Proporcjonalność – podjęte środki muszą być proporcjonalne do celu i w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w życie pracowników. I tak np., jeśli dla ustalenia nadmiernego korzystania przez pracownika z Internetu wystarczające jest określenie czasu, przez jaki przebywa on w Sieci, nie powinno się dodatkowo sprawdzać adresów odwiedzanych przez niego stron

4. Transparentność – pracownicy powinni wiedzieć, jakiej formie kontroli są lub mogą być poddawani, w jakim zakresie mogą wykorzystywać wyposażenie firmy na swoje prywatne potrzeby.  Wskazane jest, aby pracownik przy zawieraniu umowy o pracę lub później podpisywał oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami i akceptuje je.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę