ZUS czy OFE?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca 2014r. ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

Składka emerytalna to łącznie 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Z tego dokładnie 12,22 pkt proc. trafia do ZUS (I filar). Pozostałe 7,3 pkt proc. trafiało pierwotnie w całości do wybranego OFE (II filar).

Ubezpieczony, który poprzez specjalne oświadczenie, zdecyduje się na dalsze odprowadzanie części składki do OFE, to fundusz zasilać będzie jedynie 2,92 pkt proc., a pozostałe 4,38 pkt proc. przejmie ZUS i ulokuje na subkontach.

Jeśli do końca lipca 2014 r. ubezpieczony nie złoży w ZUS oświadczenia, to jego pieniądze automatycznie pozostaną w całości w ZUS – 12,22 proc. wynagrodzenia będzie zapisywane na koncie w I filarze, a 7,3 proc. na subkoncie w ZUS.

Przepisy przewidują również, że przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS.

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu tak samo, jak środki z OFE.
Należy pamiętać, że od 2014 r. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe. Teraz większą część aktywów będą przeznaczać na zakup akcji.

Stan prawny na 1.04.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę