Wyższa emerytura za okresy opieki nad dzieckierm

Od 1 maja 2015 r. zmienił się sposób obliczania kapitału początkowego dla kobiet, które przed 1 stycznia 1999 roku korzystały z urlopu wychowawczego. Ustawodawca zmienił zasady uwzględniania tych okresów w kapitale początkowym. Obecnie przy ustalaniu tego kapitału ZUS będzie uwzględniał każdy ich rok, przeliczając go wskaźnikiem 1,3 proc. podstawy wymiaru, a więc tak jak okresy składkowe. A że kapitał początkowy jest jednym ze składników nowej emerytury, po jego przeliczeniu wyższe będzie też świadczenie emerytalne.

Na zmianach skorzystają zarówno osoby, które zamierzają dopiero przejść na emeryturę, jak również osoby, którym ZUS kiedyś obliczył już kapitał początkowy. Będą one mogły zgłosić wniosek o ponowne jego obliczenie. Ale nawet, gdy tego nie zrobią, ZUS z urzędu przeliczy im kapitał początkowy z uwzględnieniem nowych regulacji w momencie ustalania wysokości emerytury.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552)

Stan prawny na 24.02.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę