Wyższa emerytura za czas studiow

Od 1 maja 2015 r., przy ustalaniu kapitału początkowego, okres ukończonych studiów wyższych, przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych, przebytych do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Czas studiów to tzw. okres nieskładkowy. W ubezpieczeniach obowiązuje zasada, że czas nieskładkowy może być dodany do stażu w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych, które zostały udowodnione do dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę.
Przed zmianami ustawy w maju 2015 r. datą graniczną, do której uwzględniane były studia był rok 1999. Przykładowo, jeśli ubezpieczony do 1999 roku przepracował jedynie 3 lata (były to okresy składkowe), to ZUS do wyliczenia kapitału początkowego okres studiów wyższych uwzględnił w wymiarze jedynie 1 roku, zgodnie z obowiązującą w ubezpieczeniach zasadą.

Aktualnie, czas nauki w szkole wyższej nadal jest uwzględniany przy ustalaniu kapitału początkowego w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych, ale nie tylko tych przypadających przed 1999 r., lecz także po tym roku, ale przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę.

Stan prawny na 6.04.2016 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552)

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę