Waloryzacja rent i emerytur 2017 r.

Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o co najmniej 10 zł a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 7,50 zł.

Od 1 marca 2017 r. wysokość najniższej emerytury, która wynosi obecnie 882,56 zł wzrośnie do poziomu 1000 zł. Spowoduje to wzrost kwot wolnych od potrąceń, które obowiązują przy egzekucji dokonywanej ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kwota wolna od potrąceń, to taka kwota świadczenia, która jest chroniona przed zajęciem komorniczym i wynosi, w zależności od rodzaju egzekwowanej należności 50 proc. lub 60 proc. najniższej emerytury. Od lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń ma wynosić 75 proc. najniższej emerytury.

Stan prawny na 22.02.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę