Sprawdź, czy Twoje dziecko jest ubezpieczone

Pracownik jest zatrudniony od kilku lat w wymiarze ½ etatu i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Obawia się jednak, że do stażu emerytalnego zalicza się z każdego roku kalendarzowego jedynie pół roku pracy i z tego względu będzie musiał dopracować wymagany okres składkowy lub że będzie miał niższe świadczenie emerytalne.

Odpowiedź:
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie zmniejsza stażu emerytalnego, co oznacza, że każdy przepracowany rok, nawet na pół etatu, jest liczony jako rok do stażu emerytalnego. Takie zasady obowiązują od 15 listopada 1991 r. Co więcej, przy obecnym sposobie ustalania wysokości świadczeń emerytalnych, czyli według zasady zdefiniowanej składki, to suma odprowadzanych składek i hipotetyczny okres pobierania świadczenia ma zasadniczy wpływ na wysokość „nowej” emerytury.

Nowa formuła wyliczenia emerytury w ścisły sposób uzależnia wysokość emerytury od wysokości składek wpłaconych w czasie kariery zawodowej ubezpieczonego. Tym samym „stary” system, gdzie wysokość świadczenia była uzależniona od rozmiaru posiadanego przez ubezpieczonego stażu przestaje mieć znaczenie.

Stan prawny na 2.12.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę