Przeliczenie emerytury

Czy po 1 października 2017 r. można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat?

Od 1 października 2017r. wejdzie w życie reforma emerytalna, która między innymi obniży wiek emerytalny, który będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Będzie to emerytura w powszechnym wieku.

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby, które przeszły już na emeryturę z uwzględnieniem wyższego wieku emerytalnego, mogą złożyć wniosek o przeliczenie swojego świadczenia, z uwzględnieniem tablic średniego dalszego trwania życia z dnia osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego o ile będzie to korzystniejsze.

Reasumując, osoby urodzone po 1948 r., którym do 30 września 2017 r. ZUS przyznał emeryturę, bo osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, mają prawo do wariantowego obliczenia emerytury z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia:

  • z dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę,
  • z dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
  • z dnia ukończenia 60 lub 65 lat.

w zależności od tego co będzie dla nich korzystniejsze.

Stan prawny na 30.08.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę