Ponowne złożenie wniosku o 500+ będzie konieczne

Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wychowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana w gminach, a wniosek o jego wypłatę należy ponawiać co roku.

W momencie startu programu wnioski mogły być składane od 1 kwietnia 2016 r. i pierwszy okres, na jaki zostało przyznane prawo do świadczenia był dłuższy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.

Kolejne wnioski o wypłatę świadczeń będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Stan prawny na 22.03.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę