Zabezpieczenia społeczneSkładki na fundusz emerytur pomostowych


Zagadnienie: Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który prace w szczególnych warunkach bądź o szczególnym charakterze wykonuje na część etatu? Odpowiedź: Zgodnie …

Świadczenia przedemerytalne


Zagadnienie: Pracownica miała ukończone 56 lat, gdy pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Na jakie świadczenie może liczyć po ustaniu zatrudnienia? Odpowiedź: …

21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę


Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni – takie zmiany w Kodeksie pracy proponuje zespół do spraw prawa …

Rekompensata zamiast prawa do emerytury pomostowej


Pracownik przez 20 lat wykonywał pracę w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Była to praca w szczególnych warunkach

Zajęcia komornicze a wczasy pod gruszą


Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS (wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne) są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy podlegają …

Kiedy korzystniej przejść na emeryturę?


Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja. …

Dodatkowa praca a renta z tytułu choroby zawodowej


Pytanie: Były pracownik pobiera emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zgodnie z wyborem dokonanym przez zainteresowanego ZUS wypłaca rentę z tytułu wypadku przy …

Wyższa emerytura za czas studiow


Od 1 maja 2015 r., przy ustalaniu kapitału początkowego, okres ukończonych studiów wyższych, przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym …

Wyższa emerytura za okresy opieki nad dzieckierm


Od 1 maja 2015 r. zmienił się sposób obliczania kapitału początkowego dla kobiet, które przed 1 stycznia 1999 roku korzystały z urlopu wychowawczego. Ustawodawca zmienił zasady …

Emerytura pomostowa rybaka


Czy pracownik zatrudniony na stanowisku rybaka morskiego, ale wykonujący na statku również prace mechanika (czyli prace nie zaliczane przez ustawę o emeryturach pomostowych do prac w szczególnych …