Komu przysługuje emerytura częściowa?

Zmiany w przepisach emerytalnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nie tylko podniosły powszechny wiek emerytalny, ale również wprowadziły możliwość skorzystania z tzw. emerytury częściowej (art. 26b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Emerytura częściowa przysługuje po spełnieniu warunku:

  • posiadania okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn
  • osiągnięcia wieku wynoszącego co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Wysokość emerytury częściowej:

  • wysokość emerytury częściowej wynosi 50 proc. kwoty emerytury ustalonej według nowych zasad i nie podlega podniesieniu do kwoty najniższej emerytury
  • nabycie prawa do emerytury częściowej nie wymaga rezygnacji z zatrudnienia i po jej przyznaniu można dorabiać do emerytury bez ograniczeń.

WAŻNE!
Kwoty pobranej emerytury częściowej zmniejszą poziom przyszłej emerytury powszechnej, gdyż:

  • wysokość emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą sumę pobranych emerytur (sprzed odliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki zdrowotnej).

Stan prawny na 9.03.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę