Do kiedy należy podjąć decyzję o pozostaniu w OFE?

Od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Oznacza to, że w przypadku osoby, która zdecyduje się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do ZUS, środki w wysokości 7,3 proc.  podstawy wymiaru będą zapisywane na subkoncie w ZUS. Jeśli jednak zdecydujemy się na pozostanie w OFE wówczas 12,22 proc.  składki emerytalnej będzie trafiało do ZUS, 4,38 proc.  na subkonto w ZUS, a 2,92 proc.  do OFE.

Ubezpieczony, który chce, aby część jego składki emerytalnej trafiała do OFE, musi wypełnić stosowne oświadczenie i złożyć je w ZUS. Wzór oświadczenia można pobrać ze stron internetowych resortów pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego. Oświadczenie można wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W przypadku wyboru drogi elektronicznej Ubezpieczony musi w tym celu zalogować się na stronie www.pue.zus.pl. Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów ZUS. W razie niezłożenia wymienionego oświadczenia, przyszła składka ubezpieczonego zostanie przeniesiona do ZUS. Ponowny wybór będzie możliwy podczas „okienka transferowego” w 2016 r. Następne takie okienka będą co cztery lata.

Stan prawny na 18.06 2014 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę