Kiedy korzystniej przejść na emeryturę?

Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja.

Dla wysokości świadczenia emerytalnego istotne są waloryzacje kapitału początkowego, według wskaźników waloryzacji składek. Waloryzacja roczna składek polega na pomnożeniu zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek emerytalnych na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacja przeprowadzana jest 1 czerwca każdego roku.

Roczną waloryzację składek przeprowadza się do czasu, gdy ubezpieczony zgłosi wniosek o emeryturę. Wtedy składki waloryzuje się dodatkowo kwartalnie za okres, za który nie były objęte obliczeniami rocznymi.

W przypadku ustalania wysokości emerytury:

  • w I kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku,
  • w II kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku,
  • w III kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku,
  • w IV kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

W praktyce, w pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji składek za I kwartał roku (np. wskaźnik za I kwartał 2015 – 112,30%) jest wyższy niż ten roczny (wskaźnik za 2015 r. – 105,37%).

Stan prawny na 21.09.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę