Ile można dorobić będąc na emeryturze lub rencie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie osobie, która osiągnęła dodatkowy i odpowiednio wysoki przychód podlegający ubezpieczeniom społecznym, następującym świadczeniobiorcom:
emerytom, którzy nie ukończyli odpowiednio 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna,
osobom, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną,
osobom, które pobierają rentę wypadkową.
Osobie, która nabyła prawo do emerytury pomostowej, ale kontynuuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – ZUS zawiesza świadczenie bez względu na wysokość osiąganego dodatkowego przychodu.
Ograniczenia w uzyskiwaniu dodatkowych przychodów dotyczą również osób – emerytów, pobierających emeryturę w wieku obniżonym z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (emerytura przyznana na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej).
Natomiast bez ograniczeń mogą dorabiać do swojego świadczenia osoby na emeryturze, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego.
Ile można dorobić na emeryturze lub rencie
Wysokość kwot przychodu powodujących:
zmniejszenie świadczenia, to kwoty równe 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto: od 1 marca 2018 r. – 3161,70 zł,
zawieszenie świadczenia, to kwoty równe 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto: od 1 marca 2018 r. – 5871,70 zł.
Stan prawny na 4.04.2018 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę