Urlop na żądanie: jego udzielenie zależy od decyzji pracodawcy

Zagadnienie:

Niezaprzeczalnie, pracownikowi przysługują w roku kalendarzowym 4 dni urlopu, które nie są objęte planem urlopów, pracownik zgłasza żądanie jego udzielenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, w formie wybranej przez pracownika (zgłoszenie może być nawet za pośrednictwem faksu), a termin udzielenia takiego urlopu jest wiążący dla pracodawcy.

Pytanie:

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu „na żądanie” we wskazanym przez pracownika terminie?

Odpowiedź:

W orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek udzielenia pracownikowi „urlopu na żądanie” na podstawie art. 1672 kodeksu pracy nie oznacza bezwzględnego charakteru tego obowiązku. Pracodawca może bowiem odmówić udzielenia takiego urlopu ze względu na szczególne okoliczności, które wymagają obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu.

Przykładowo, pracownik powracający do pracy z letniego wypoczynku, postanowił przedłużyć swój urlop o jeszcze jeden dzień i skorzystać z tzw. urlopu na żądanie. Pracodawca zorganizował jednak pracę tak, iż pozostali pracownicy w dziale rozpoczynają swój wypoczynek w dniu powrotu kolegi z urlopu. W takiej sytuacji pracodawca może odmówić udzielenia urlopu „na żądanie” pracownikowi powracającemu z urlopu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2008 r. (I PK 26/08) uznał, iż pracownik nie może rozpocząć urlopu „na żądanie”, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu.

Stan prawny na 13.07.2016 r .

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę