Urlop a dzień wolny przypadający w sobotę

15 sierpnia 2015 r. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadło w sobotę. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy.
Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę powinno nastąpić w obowiązującym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym.

Co jeśli dzień wolny za święto przypadające w sobotę zostaje przez pracodawcę udzielony w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego pracownika?

Zgodnie z przepisami, urlopu udziela się w te dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 k.p.). Skoro zatem pracownik nie wykonywałby pracy w dniu wolnym za święto przypadające w sobotę, to korzystanie w tym czasie z urlopu wypoczynkowego nie powinno pozbawiać pracownika prawa do dodatkowego dnia wolnego.

Tym bardziej fakt ten nie wpływa na możliwość otrzymania przez pracownika dofinansowania do wypoczynku, zwanego potocznie „wczasami pod gruszą”. Najczęściej Regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie i wypłatę dofinansowania od skorzystania przez pracownika z wypoczynku trwającego nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Na wypoczynek ten może się zatem składać: 9 dni będących dla pracownika dniami pracy, 1 dzień wolny udzielony w zamian za święto przypadające w sobotę, 4 dni będące sobotami i niedzielami.

Nie można podzielić niekiedy prezentowanego stanowiska, iż udzielenie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę powoduje przesunięcie urlopu na termin późniejszy – nie zachodzą bowiem okoliczności wskazane w art. 165 k.p.

Stan prawny na 18.08.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę