Urkop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Urlopy okolicznościowe to uprawnienie przysługujące pracującym na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi 2 dni wolnego w razie:

  • ślubu pracownika
  • urodzenia się pracownikowi dziecka
  • śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jeden dzień wolnego musi zaś zostać pracownikowi przyznany w sytuacji:

  • ślubu dziecka pracownika
  • śmierci siostry, brata, teściowej teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Z tytułu urlopu okolicznościowego wykorzystanego w związku z powyższymi zdarzeniami, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. Natomiast pracownikowi, który nie wykorzystał dni wolnych, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.

Udzielenie urlopu okolicznościowego następuje na wniosek pracownika. Zakład pracy powinien udzielić zwolnienia w terminie wskazanym przez uprawnionego. Zwolnienie może dotyczyć daty zdarzenia, które jest przyczyną zwolnienia lub dni poprzedzających lub następujących to zdarzenie (np. z uwagi na konieczność załatwienia formalności z tym związanych).

W przypadku gdy zdarzenie, które usprawiedliwiałoby nieobecność w pracy miało miejsce w okresie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, dni wolne nie przysługują. Tak będzie np. wtedy, gdy pracownik bierze ślub w czasie urlopu wypoczynkowego.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę