Uprawnienia pracowniczeZaległy urlop wypoczynkowy – do końca wrześnmia


Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zgodnie z art. …

Urlopa dla niepełnoetatowca


Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego etatu, biorąc za podstawę pełny przysługujący mu wymiar urlopu (art. …

O urlopach – ciąg dalszy


I. Zasady udzielania urlopu prawo do urlopu w naturze – poza sytuacjami wprost przewidzianymi w ustawie niedopuszczalne jest wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop; pracownik nie może również …

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, …

Poradnik urlopowicza


1. Prawo do urlopu Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 20 lub 26 dni. Urlop wypoczynkowy może być podzielony na …

Od 10 lipca br. czas pracy osób niepełnosprawnych znów korzystniejszy


Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. …

Świadczenia przyznawane z ZFŚS


Zwłaszcza w zbliżającym się okresie przedświątecznym, pracodawcy przyznają pracownikom różnego rodzaju świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dla rozstrzygnięcia czy od ich wartości trzeba …

Urlop na żądanie


W art. 1671 kodeksu pracy, ustawodawca uregulował tzw. urlop na żądanie, który obejmuje część urlopu wypoczynkowego pracownika za dany rok kalendarzowy. Termin urlopu na żądanie nie jest …

Urkop okolicznościowy – kiedy przysługuje?


Urlopy okolicznościowe to uprawnienie przysługujące pracującym na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi 2 dni wolnego w razie: ślubu pracownika urodzenia się …

Dzień wolny za przepracowane święto


Zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikowi polecenie wykonania pracy w dzień, który  jest wolny w ramach pięciodniowego tygodnia pracy („wolna sobota”, bądź w niedzielę, lub …