Dzień wolny za przepracowane święto

Zdarza się, że pracodawca wydaje pracownikowi polecenie wykonania pracy w dzień, który  jest wolny w ramach pięciodniowego tygodnia pracy („wolna sobota”, bądź w niedzielę, lub święto). Przepisy Kodeksu pracy przewidują taką możliwość i wydawanie takich poleceń w określonych sytuacjach. Praca w dzień wolny może być zarządzona, zwłaszcza w przypadkach koniecznych.

Problem staje się kwestia rekompensaty za pracę wykonaną w dzień wolny. Pracownicy, zdarza się, mają poczucie, że za wykonaną w ten sposób pracę doraźną mają określoną liczbę godzin nadliczbowych. Ich zdaniem należałaby się rekompensata, jak za godziny nadliczbowe, zwłaszcza, że przy udzielaniu z inicjatywy pracodawcy czasu wolnego za godziny nadliczbowe stosuje się przelicznik: za godzinę nadliczbową – półtorej godziny czasu wolnego. To mylne wyobrażenie. Jeśli w dzień wolny, w ramach normy dobowej, pracownik wykonywał 8-godzinną pracę, to nie może uważać, że są to godziny nadliczbowe. Doraźna praca w dzień wolny nie tworzy przekroczenia normy przeciętnej tygodniowej – jako średnia jest rozliczana w okresie rozliczeniowym. W przypadku pracy wykonanej w wolną sobotę, niedzielę czy święto pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia innego dnia wolnego: w trakcie sześciu następnych dni roboczych za niedzielę lub do końca okresu rozliczeniowego.

Jeśli pracownik otrzyma dzień wolny za pracę w dzień wolny to pracodawca zrealizował swój obowiązek. To wszystko, co się pracownikowi należy. Zaznaczmy, że pracownik nie może żądać dodatkowej rekompensaty za popsuty dzień wolny, który ma przecież określony charakter, n.p. przeżywania tego dnia z rodziną. Pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego. Gdyby pracownik w dzień wolny pracował krócej niż 8 godzin, to należy się mu inny, cały dzień wolny. Zatem jest to jedyna ewentualna korzyść pracownika, że za mniejszą liczbę godzin przepracowanych w dniu wolnym, otrzymuje on, jako rekompensatę, cały dzień wolny.

Waldemar Uziak, dr nauk prawnych

Download PDF
Powrót Drukuj stronę