Czy pracodawca może zmienić termin zaplanowanego urlopu?

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pod pewnymi warunkami możliwe jest jednak przesunięcie urlopu przez pracodawcę.

Możliwość taka jest przewidziana tylko ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. W tym przypadku oceny okoliczności uzasadniających modyfikację dokonuje pracodawca, podejmując następnie decyzję o zmianie terminu urlopu. Należy podkreślić, że przesunięcie uzasadniają tylko potrzeby szczególne, czyli wyjątkowe z punktu widzenia organizacji procesu pracy. Mogą to być takie zdarzenia, jak choroba innego pracownika czy kontrola wymagająca obecności pracownika mającego zaplanowany urlop. Przesunięcia terminu urlopu nie uzasadniają natomiast normalne potrzeby pracodawcy, których istnienie można było przewidzieć, uwzględniając je przy planowaniu urlopów.

Modyfikacja terminu urlopu pomimo braku szczególnych potrzeb pracodawcy może być uznana za naruszenie przepisów urlopowych.

Stan prawny na 26.08.2015 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę