Prawne skutki wydziedziczenia

Poprzez wydziedziczenie osoby z kręgu spadkobierców ustawowych (dzieci, małżonek, rodzice) są wykluczone od dziedziczenia, jak również tracą prawo do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia powinny być ujęte przez spadkodawcę w treści testamentu i stanowią zamknięty katalog.

Spadkodawca może pozbawić uprawnionego do zachowku, jeśli:
1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub,
3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jeśli przyczyna uzasadniająca wydziedziczenie bądź w ogóle nie istniała, bądź też spadkodawca przebaczył przed sporządzeniem testamentu, wydziedziczenie jest nieważne. Dowód przebaczenia spoczywa na wydziedziczonym. Dowód ten może być przeprowadzony w jakikolwiek sposób przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego.

Istotnym jest, że samo wydziedziczenie danej osoby nie oznacza wykluczenia zstępnych wydziedziczonego z kręgu uprawnionych do zachowku.

Przykładowo: wydziedziczając swego syna, który po założeniu własnej rodziny zerwał kontakt z rodzicami, jego uprawnienie do zachowku po rodzicach przejdzie na jego własne dzieci, jeżeli owe dzieci nie zostaną również formalnie wydziedziczone.

Stan prawny na 22.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę