Sprawy rodzinneObniżenie wysokości zachowku


Celem instytucji zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny (dzieci, wnuków, małżonka, rodziców) przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu …

Dziedziczenie długów


Czy wierzyciele zmarłego mogą żądać zapłaty od spadkobierców? Otóż, co do zasady, tak. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców (art. 922 …

 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2