Od 1 stycznia 2016 nowe świadczenie związane z rodzicielstwem

Nowe świadczenie w kwocie  1 tys. złotych miesięcznie, zwane rodzicielskim, będą otrzymywać rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. 

Do osób takich należą bezrobotni, studenci, rolnicy, osoby wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i nie zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, pracownice zatrudnione na podstawie umowy na czas zastępstwa innego pracownika, którym umowa uległa rozwiązaniu przed dniem porodu (umowy te nie ulegają w trybie art. 177 par. 3 k.p. przedłużeniu do dnia porodu).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres, przez który osoba ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, tj. przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przy dwojgu dzieciach – przez 65 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stan prawny na 5.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę