Dodatki mieszkaniowe

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym.
Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza:
Dla 1 osoby    45,5 m kw
Dla 2 osób    52,0 m kw
Dla 3 osób    58,5 m kw
Dla 4 osób    71,5 m kw
Dla 5 osób    84,5 m kw

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 1236,01 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 882,86 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.
Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Stan prawny na 17.10.2012 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę