500+ nie wpłyną na alimenty

Od 20 sierpnia 2016 roku nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Oznacza to, że zasądzając należne dziecku alimenty, sąd nie będzie brał pod uwagę faktu, iż dziecko otrzymuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie, o którym mowa, stanowi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, ale nie może prowadzić do wyręczania rodziców zobowiązanych do płacenia alimentów.

Ponadto, na skutek nowelizacji, kwoty świadczenia z programu Rodzina 500 plus oraz inne świadczenia, takie jak: alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, będą wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Pieniądze z tych tytułów mają trafiać na specjalny nowy rodzaj rachunków – tzw. rachunki rodzinne. Ich posiadaczami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia. Na rachunek rodzinny wpłacane będą wyłącznie środki z tych świadczeń. Otwarcie oraz prowadzenie tego rachunku ma być wolne od opłat i prowizji. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do bezpłatnego wydania do rachunku karty oraz umożliwienia bezpłatnej wypłaty w bankomatach danego banku oraz tych wskazanych przez SKOK.

Stan prawny na 23.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę