Sprawy rodzinne500+ dla samotnych rodziców: nowe zasady


Począwszy od 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Oznacza to, że …

Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko


Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie …

500+: do kiedy ponowny wniosek?


Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r. …

Czy świadczenie 500+ podlega rozliczeniu w PIT?


Zagadnienie: W sytuacji, gdy wiele rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze, zwane potocznie 500+ pojawiają się pytania, czy należy to świadczenie wykazać w rozliczeniu rocznym PIT?   Odpowiedź: Przede …

500+ nie wpłyną na alimenty


Od 20 sierpnia 2016 roku nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, nie będzie wpływało …

Prawne skutki wydziedziczenia


Poprzez wydziedziczenie osoby z kręgu spadkobierców ustawowych (dzieci, małżonek, rodzice) są wykluczone od dziedziczenia, jak również tracą prawo do zachowku. Przyczyny wydziedziczenia powinny być ujęte przez …

Od 1 stycznia 2016 nowe świadczenie związane z rodzicielstwem


Nowe świadczenie w kwocie  1 tys. złotych miesięcznie, zwane rodzicielskim, będą otrzymywać rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński.  Do osób takich należą bezrobotni, studenci, rolnicy, osoby …

Odpowiedzialność za długi spadkowe


18 października 2015 r. zmieniły się przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Po zmianach regułą będzie odpowiedzialność z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych), …

Dziedziczenie długów przez małoletnie dziecko


Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien rozważyć decyzję o odrzuceniu spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie …

Dodatki mieszkaniowe


O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Istotny jest jedynie …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >