Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni (art. 188 kodeksu pracy).

Od stycznia 2016 r. opieka nad dziećmi jest możliwa do wykorzystania do wyboru w dniach lub w godzinach. Jest to rozwiązanie o tyle korzystniejsze, że w takiej sytuacji jak wizyty lekarskie, szczepienia, zebrania szkolne, powodującej konieczność zwolnienia się z pracy na 2-3 godziny nie ma potrzeby wykorzystywania całodziennej nieobecności w pracy.

Korzyści są jeszcze dalej idące dla zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, gdzie w niektóre dni praca jest ustalana przykładowo w wymiarze tylko 4 godzin. Skorzystanie ze zwolnienia od pracy liczonego w godzinach spowoduje, że do wykorzystania pozostanie pracownikowi jeszcze 12 godzin (16 godzin – 4 godziny).

O sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku w danym roku kalendarzowym. Jest to decyzja wiążąca obie strony (pracownika i pracodawcę).

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Aktualna pozostaje norma, iż jeśli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka pracują, ze zwolnienia z tytułu opieki może korzystać tylko jedno z rodziców.

Stan prawny na 27.12.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę